✪ REKOMENDASI BANDAR ONLINE TERPERCAYA ✪

shiokambing
shiokambing 2
shiokambing 3
plaza4d
bengawan4d
pandawa4d
lxtoto
Agen Togel Terpercaya
MOONTOGEL
Agen Togel Terpercaya
Agen Togel Terpercaya
Agen Togel Terpercaya
togel online bebasinvest
INDOVEGAS4D

6 Comments

Add a Comment
 1. sgp

  SINGAPURA

  4781
  6050
  8717
  5569
  8862
  4561
  4135
  8321
  7452
  1718
  9664
  9276
  4577
  5698
  5028
  8372
  4911
  4473
  3838
  1992
  3329
  2728
  1049
  1714
  6429
  7521
  6083
  4852
  9700
  8019
  4468
  9818
  8158
  1488
  7205
  5684
  2466
  0680
  6317
  3055
  1203
  2335
  9311
  2306
  0703
  4864
  6309
  3032
  3139
  9200
  9431
  6688
  8864
  2393
  5856
  8843
  6684
  7382
  3662
  8629
  6174
  9609
  5895
  4547
  5449
  8225
  2307
  9671
  9786
  5257
  2854
  4872
  5718
  0079
  2676
  4875
  3747
  7857
  0825
  2085
  4294
  5103
  4416
  5973
  6535
  0631
  3716
  3873
  4168
  8392
  0619
  4985
  1245
  0175
  1244
  6028
  1192
  9082
  9992
  6154
  8744
  0100
  1592
  8960
  1443
  1848
  5619
  2404
  9762
  6877
  8252
  1440
  2541
  5582
  9270
  6267
  3345
  1691
  5970
  1120
  7708
  4034
  1634
  0732
  3636
  4139
  6807
  0474
  6634
  4731
  9738
  5006
  3242
  9940
  6104
  3920
  9086
  7047
  6132
  6481
  0944
  9795
  0712
  4602
  7690
  8903
  9118
  6225
  2507
  6991
  2314
  1545
  4688
  9207
  4871
  1401
  9165
  0451
  3060
  3114

  9165=12 * 06 * 08 * 03 * 08 * 10 * 12 * 01 * 01 * 12 * => SHIO OFF
  9165=11 * 12 * 09 * 10 * 10 * 11 * 08 * 05 * 02 * 10 * => SHIO OFF
  9165=04 * 07 * 07 * 06 * 07 * 06 * 10 * 05 * 02 * 05 * => SHIO OFF
  9165=12 * 01 * 10 * 02 * 03 * 05 * 07 * 09 * 01 * 05 * => SHIO OFF
  9165=03 * 02 * 04 * 03 * 10 * 01 * 08 * 11 * 11 * 01 * => SHIO OFF

  111111 2222 333 44 5555 666 7777 888 99 0000000 1111 22222—1-4-9-10
  ———————————————————————
  0451=06 * 04 * 06 * 02 * 11 * 04 * 03 * 11 * 02 * 10 * => SHIO OFF 2
  0451=03 * 02 * 07 * 05 * 11 * 03 * 12 * 02 * 01 * 07 * => SHIO OFF
  0451=08 * 03 * 06 * 11 * 07 * 12 * 02 * 12 * 12 * 04 * => SHIO OFF
  0451=10 * 10 * 01 * 12 * 05 * 09 * 04 * 04 * 04 * 12 * => SHIO OFF
  0451=12 * 02 * 10 * 02 * 11 * 03 * 12 * 05 * 02 * 04 * => SHIO OFF 12 2

  11 22222222 3333 44444 555 666 77 8 9 0000 11111 22222222—2-8-9-12

  ———————————————————————
  3060=07 * 02 * 10 * 07 * 09 * 05 * 05 * 02 * 01 * 12 * => SHIO OFF
  3060=09 * 10 * 05 * 10 * 01 * 06 * 08 * 03 * 04 * 09 * => SHIO OFF 8
  3060=05 * 09 * 11 * 08 * 05 * 06 * 12 * 01 * 11 * 06 * => SHIO OFF 6-1-11
  3060=04 * 10 * 05 * 11 * 12 * 04 * 02 * 06 * 02 * 12 * => SHIO OFF 11 12
  3060=05 * 01 * 01 * 10 * 05 * 02 * 05 * 05 * 06 * 10 * => SHIO OFF 5 5 trek

  11111 22222 3 444 555555555 6666 77 88 999 000000 111 2222—

  ———————————————————————-

  3114=12 * 03 * 04 * 04 * 12 * 06 * 04 * 06 * 01 * 01 * => SHIO OFF 3 6
  3114=10 * 11 * 09 * 09 * 11 * 03 * 11 * 12 * 09 * 05 * => SHIO OFF
  3114=02 * 05 * 11 * 12 * 07 * 11 * 11 * 02 * 01 * 04 * => SHIO OFF
  3114=09 * 11 * 10 * 08 * 12 * 06 * 05 * 04 * 06 * 09 * => SHIO OFF 5 6
  3114=03 * 02 * 12 * 01 * 06 * 01 * 09 * 06 * 10 * 12 * => SHIO OFF 1

  111 222 333 44444 555 666666 7 8 999999 000 1111111 2222222—-7 8 11 12

  S-AaN0+CgML=HN0(N 4)
  S-AaN0+EhML=HN0(N 9)
  S-AdN0+KbML=HMB(N 1)
  S-AfN0+EdML=HN0(N10)
  S-AbML+CbN0=HN0(N 4)
  S-AbML+EcN0=HMB(N 3)
  S-AfML+KiML=HN0(N11)
  S-AgML+KcMB=HMB(N11)
  S-AhML+AeMB=HML(N11)
  S-AjML+KaML=HMB(N 9)

  S-AbMB+EjN0=HML(N 3)
  S-AfMB+CdN0=HMB(N 9)
  S-AgMB+EdMB=HN0(N 2)
  S-CbN0+EbN0=HML(N 8)
  S-CfN0+KaML=HML(N 8)
  S-ChN0+EfML=HN0(N 9)
  S-CjN0+KgMB=HMB(N 5)
  S-CdML+CiMB=HN0(N 8)
  S-KaN0+EcML=HN0(N 8)
  S-KaN0+EgML=HML(N 3)

  S-KcN0+EaN0=HML(N 8)
  S-KjN0+EaN0=HML(N 3)
  S-KhML+EiML=HN0(N 6)
  S-KbMB+EaML=HML(N 6)
  S-KgMB+EjN0=HMB(N10)
  S-EgN0+EjN0=HN0(N 9)
  S-AaiX+EhML=HMB(N 5)
  S-CaiX+EeML=HN0(N 8)
  S-CbiX+CfN0=HN0(N 9)
  S-CdiX+CaN0=HN0(N 9)

  S-CgiX+AaN0=HML(N 9)
  S-KaiX+EhMB=HN0(N 5)
  S-KdiX+KiN0=HML(N 8)
  S-EdiX+EfN0=HN0(N 7)
  S-EgiX+ChN0=HML(N 9)
  S-AdiX+KbiX=HMB(N 2)
  S-CjiX+KeiX=HMB(N 0)
  S-AhN0-AeML=HML(N 9)
  S-AhN0-EcN0=HMB(N 9)
  S-AiN0-CfML=HML(N 4)

  S-AcMB-AiMB=HMB(N 8)
  S-AjMB-KeN0=HN0(N 8)
  S-CiN0-CdML=HMB(N 8)
  S-CjN0-CeMB=HMB(N 7)
  S-CcML-EfN0=HMB(N 4)
  S-ChML-KgMB=HN0(N 0)
  S-CjML-KdMB=HML(N 0)
  S-CfMB-KfN0=HN0(N11)
  S-CiMB-EjN0=HN0(N10)
  S-KfMB-EdMB=HN0(N 9)

  ——————-
  3114= 8 * 1 * 3 * 0 * 0 * OFF
  3114= 4 * 1 * 5 * 5 * 8 * 1 * 3 * 4 * 6 * 2 * OFF KEPALA
  3114= 5 * 4 * 1 * 2 * 3 * 9 * 7 * 6 * 0 * 8 * OFF KEPALA
  3114= 4 * 3 * 4 * 2 * 8 * 6 * 6 * 6 * 4 * 9 * OFF KEPALA
  3114= 2 * 8 * 7 * 8 * 6 * 1 * 3 * 2 * 8 * 5 * OFF KEPALA
  3114= 3 * 7 * 6 * 9 * 4 * 6 * 9 * 2 * 5 * 9 * OFF KEPALA
  3114= 5 * 9 * 1 * 4 * 6 * 4 * 3 * 1 * 8 * 5 * OFF KEPALA
  3114= 2 * 9 * 4 * 8 * 2 * 4 * 7 * 2 * 2 * 7 * OFF KEPALA
  3114= 1 * 9 * 3 * 9 * 7 * 6 * 2 * 5 * 2 * 2 * OFF KEPALA
  3114= 9 * 6 * 2 * 5 * 9 * 6 * 2 * 3 * 2 * 1 * OFF KEPALA
  3114= 7 * 5 * 6 * 2 * 8 * 8 * 4 * 0 * 5 * 4 * OFF KEPALA
  3114= 1 * 4 * 1 * 9 * 6 * 2 * 3 * 6 * 5 * 9 * OFF KEPALA
  3114= 2 * 9 * 7 * 2 * 0 * 4 * 8 * 6 * 3 * 9 * OFF KEPALA
  3114= 1 * 4 * 1 * 9 * 6 * 2 * 3 * 6 * 5 * 9 * OFF KEPALA

  0=4 1=13 2=20 3=11 4=16 5=12 6=18 7=8 8=11 9=17—027

  K-AaN0+KbMB=HN0(N3)
  K-AcN0+CbML=HN0(N0)
  K-AfN0+EgN0=HN0(N1)
  K-AdML+CeMB=HN0(N8)
  K-AeML+KgML=HN0(N9)

  K-AfML+EdN0=HN0(N1)
  K-AgML+KeN0=HN0(N5)
  K-AgML+EjML=HN0(N1)
  K-AgML+EjMB=HN0(N3)
  K-AhML+ChN0=HN0(N4)
  K-AhML+CaMB=HN0(N6)
  K-AiML+EbML=HN0(N2)
  K-AaMB+AdMB=HN0(N1)
  K-AcMB+EgN0=HN0(N0)
  K-AdMB+CgMB=HN0(N3)

  K-AeMB+CfN0=HN0(N9)
  K-AfMB+KdMB=HN0(N7)
  K-CaN0+KiN0=HN0(N6)
  K-CgN0+KdML=HN0(N0)
  K-CiN0+EfMB=HN0(N0)
  K-CjN0+CcMB=HN0(N1)
  K-CaML+EbMB=HN0(N9)
  K-CiML+KaMB=HN0(N7)
  K-CiML+EeMB=HN0(N1)
  K-CeMB+EgML=HN0(N9)

  K-CgMB+EgMB=HN0(N7)
  K-KbN0+EhMB=HN0(N7)
  K-KgN0+EfML=HN0(N4)
  K-KiN0+EbN0=HN0(N8)
  K-KbMB+EjMB=HN0(N1)
  K-EgN0+EiMB=HN0(N4)
  K-AdiX+KiN0=HN0(N8)
  K-AeiX+AjML=HN0(N4)
  K-AfiX+CjML=HN0(N6)
  K-AgiX+AcML=HN0(N4)

  K-AhiX+KaML=HN0(N3)
  K-AhiX+EaN0=HN0(N4)
  K-CeiX+CdML=HN0(N8)
  K-CfiX+EgML=HN0(N1)
  K-CjiX+CgMB=HN0(N1)
  K-KdiX+EjMB=HN0(N5)
  K-EbiX+CdMB=HN0(N0)
  K-EciX+AhMB=HN0(N0)
  K-EciX+EbN0=HN0(N2)
  K-EdiX+ChMB=HN0(N3)

  ——————-

  K-EeiX+KbML=HN0(N7)
  K-EeiX+EcN0=HN0(N0)
  K-EfiX+KhMB=HN0(N0)
  K-EiiX+KjMB=HN0(N2)
  K-AeiX+AgiX=HN0(N3)
  K-CbiX+EciX=HN0(N4)
  K-CfiX+CjiX=HN0(N7)
  K-CgiX+EjiX=HN0(N5)
  K-AbN0-CbMB=HN0(N0)
  K-AhN0-EaML=HN0(N6)

  K-AjN0-EdMB=HN0(N3)
  K-AaML-CdML=HN0(N1)
  K-AaML-KaMB=HN0(N0)
  K-AgMB-CgMB=HN0(N1)
  K-AjMB-KfN0=HN0(N5)
  K-CdN0-KiML=HN0(N8)
  K-ChN0-KhML=HN0(N0)
  K-CbMB-KgMB=HN0(N1)
  K-CcMB-KbN0=HN0(N7)
  K-CdMB-EaML=HN0(N5)

  K-CfMB-KbMB=HN0(N0)
  K-CiMB-EhMB=HN0(N5)
  K-KdN0-EgML=HN0(N2)
  K-KiN0-KdML=HN0(N3)
  K-KfML-KhML=HN0(N1)
  K-KgML-EbML=HN0(N4)
  K-KjML-KfMB=HN0(N6)
  K-KbMB-EjN0=HN0(N0)
  K-EgN0-EbMB=HN0(N1)
  K-AeiX-CbN0=HN0(N1)

  K-AeiX-EcML=HN0(N5)
  K-CciX-KeMB=HN0(N8)
  K-CdiX-EeML=HN0(N7)
  K-CfiX-KiML=HN0(N5)
  K-CjiX-AbN0=HN0(N2)
  K-KbiX-CfML=HN0(N4)
  K-KciX-CaMB=HN0(N5)
  K-KciX-EiMB=HN0(N1)
  K-KgiX-KcMB=HN0(N1)
  K-KjiX-KhMB=HN0(N6)

  K-EbiX-AaML=HN0(N6)
  K-EfiX-AaMB=HN0(N3)
  K-EhiX-EeML=HN0(N9)
  K-EiiX-KcMB=HN0(N1)
  K-AbN0+ChN0=HMB(N6)
  K-AdN0+AeN0=HMB(N9)
  K-AdN0+AjMB=HMB(N0)
  K-AfN0+AgML=HMB(N6)
  K-AgN0+EbML=HMB(N5)
  K-AgN0+EjMB=HMB(N7)

  ——————-

  K-AbML+KgML=HMB(N4)
  K-AgML+CaN0=HMB(N4)
  K-AjML+KiML=HMB(N7)
  K-AbMB+CdN0=HMB(N5)
  K-AcMB+CdN0=HMB(N5)
  K-AcMB+EdML=HMB(N1)
  K-AdMB+ChMB=HMB(N0)
  K-AfMB+KiML=HMB(N1)
  K-AhMB+EbML=HMB(N3)
  K-CfN0+CjMB=HMB(N4)

  K-CiN0+CiML=HMB(N0)
  K-CeML+CbMB=HMB(N2)
  K-CfML+KhMB=HMB(N2)
  K-CaMB+EhML=HMB(N2)
  K-CeMB+CfMB=HMB(N2)
  K-CgMB+KhML=HMB(N9)
  K-CiMB+EdMB=HMB(N3)
  K-KcN0+KjN0=HMB(N4)
  K-KcN0+KcMB=HMB(N2)
  K-KcML+EgMB=HMB(N0)

  K-KgMB+EhN0=HMB(N1)
  K-EaML+EgML=HMB(N3)
  K-AaiX+KbML=HMB(N7)
  K-AbiX+CjML=HMB(N1)
  K-AiiX+KgMB=HMB(N6)
  K-CaiX+KcML=HMB(N4)
  K-CbiX+CeN0=HMB(N5)
  K-ChiX+KjMB=HMB(N6)
  K-KaiX+EiML=HMB(N3)
  K-KhiX+AbMB=HMB(N0)

  ——————-

  3114= 7 * 3 * 2 * 7 * 6 * OFF
  3114= 8 * 1 * 5 * 3 * 8 * 4 * 1 * 0 * 8 * 2 * OFF EKOR
  3114= 5 * 2 * 0 * 0 * 4 * 4 * 0 * 6 * 0 * 6 * OFF EKOR
  3114= 9 * 1 * 2 * 8 * 4 * 4 * 7 * 8 * 6 * 6 * OFF EKOR
  3114= 2 * 9 * 8 * 0 * 2 * 7 * 5 * 2 * 3 * 9 * OFF EKOR
  3114= 9 * 8 * 1 * 5 * 9 * 3 * 1 * 8 * 4 * 5 * OFF EKOR
  3114= 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 5 * 4 * 5 * 3 * 3 * OFF EKOR
  3114= 9 * 9 * 9 * 2 * 3 * 7 * 0 * 6 * 7 * 6 * OFF EKOR
  3114= 9 * 0 * 0 * 3 * 1 * 9 * 5 * 1 * 8 * 6 * OFF EKOR
  3114= 3 * 7 * 9 * 9 * 8 * 6 * 8 * 9 * 8 * 1 * OFF EKOR
  3114= 0 * 7 * 6 * 4 * 2 * 1 * 8 * 7 * 4 * 4 * OFF EKOR
  3114= 7 * 1 * 8 * 4 * 4 * 9 * 2 * 1 * 5 * 7 * OFF EKOR
  3114= 4 * 4 * 5 * 7 * 7 * 1 * 6 * 6 * 8 * 7 * OFF EKOR

  0=10 1=12 2=9 3=10 4=14 5=10 6=10 7=15 8=15 9=12 —-2

  E-AcN0+CeMB=HN0(N2)
  E-AfN0+EaML=HN0(N1)
  E-AbML+CjML=HN0(N5)
  E-AbML+KfMB=HN0(N8)
  E-AcML+KbN0=HN0(N9)

  E-AeML+CcML=HN0(N1)
  E-AgML+AcMB=HN0(N6)
  E-AgML+KgMB=HN0(N0)
  E-AjML+KiN0=HN0(N4)
  E-AjML+EeMB=HN0(N5)
  E-AbMB+EaN0=HN0(N0)
  E-AeMB+CbN0=HN0(N4)
  E-AiMB+CbMB=HN0(N4)
  E-AjMB+CgMB=HN0(N5)
  E-CaML+CiML=HN0(N0)

  E-CiML+KjN0=HN0(N2)
  E-CjML+EiML=HN0(N1)
  E-KhML+EbMB=HN0(N8)
  E-KdMB+EbMB=HN0(N9)
  E-EdN0+EdMB=HN0(N5)
  E-AbiX+KaML=HN0(N6)
  E-AeiX+CiML=HN0(N2)
  E-AgiX+KjN0=HN0(N1)
  E-AjiX+EbML=HN0(N2)
  E-CeiX+CiMB=HN0(N2)

  E-ChiX+CfN0=HN0(N0)
  E-KciX+CbML=HN0(N0)
  E-KdiX+AiMB=HN0(N4)
  E-KgiX+KbMB=HN0(N1)
  E-EaiX+AbMB=HN0(N5)
  E-EciX+KhN0=HN0(N9)
  E-EeiX+EdN0=HN0(N5)
  E-EfiX+EcN0=HN0(N1)
  E-EgiX+EdML=HN0(N2)
  E-AfiX+EfiX=HN0(N0)

  E-ChiX+CjiX=HN0(N3)
  E-KbiX+EaiX=HN0(N8)
  E-AaN0-KbN0=HN0(N5)
  E-AbN0-EaML=HN0(N6)
  E-AdN0-KgML=HN0(N4)
  E-AjN0-CjN0=HN0(N6)
  E-AaML-AiMB=HN0(N4)
  E-AbML-CjN0=HN0(N7)
  E-AdML-KfML=HN0(N1)
  E-AeML-KiML=HN0(N2)

  ——————-

  E-AgML-ChMB=HN0(N5)
  E-AhML-ChMB=HN0(N3)
  E-AaMB-EdMB=HN0(N6)
  E-AfMB-CeML=HN0(N3)
  E-CiN0-CiML=HN0(N6)
  E-CdML-KfN0=HN0(N6)
  E-CdML-EgML=HN0(N7)
  E-CiML-KcN0=HN0(N5)
  E-CcMB-KfN0=HN0(N2)
  E-ChMB-EbMB=HN0(N9)

  E-KbN0-EhML=HN0(N0)
  E-KcN0-EaMB=HN0(N4)
  E-KeML-EiML=HN0(N4)
  E-KfML-EdN0=HN0(N5)
  E-KcMB-EiN0=HN0(N6)
  E-AaiX-EeMB=HN0(N4)
  E-AciX-AgMB=HN0(N2)
  E-AeiX-CdN0=HN0(N0)
  E-AeiX-EhMB=HN0(N7)
  E-AgiX-CfML=HN0(N2)

  E-CbiX-AbMB=HN0(N5)
  E-CciX-AiN0=HN0(N1)
  E-CeiX-EaML=HN0(N7)
  E-ChiX-KhMB=HN0(N1)
  E-CjiX-AiML=HN0(N5)
  E-KaiX-AcML=HN0(N2)
  E-KbiX-KgMB=HN0(N3)
  E-KgiX-AcML=HN0(N2)
  E-KgiX-CeML=HN0(N5)
  E-KjiX-CeMB=HN0(N5)

  E-EaiX-ChMB=HN0(N2)
  E-EbiX-AbMB=HN0(N6)
  E-EbiX-KjN0=HN0(N6)
  E-EdiX-AhMB=HN0(N8)
  E-EfiX-EaML=HN0(N0)
  E-CbiX-CfiX=HN0(N7)
  E-KiiX-EbiX=HN0(N1)
  E-AbN0+CbN0=HMB(N2)
  E-AgN0+EhMB=HMB(N5)
  E-AhN0+AjN0=HMB(N4)

  E-AdML+CiMB=HMB(N6)
  E-AeML+EgML=HMB(N2)
  E-AfML+CcMB=HMB(N0)
  E-AgML+CiN0=HMB(N3)
  E-AjMB+KdML=HMB(N6)
  E-AjMB+KhML=HMB(N3)
  E-CcN0+KaMB=HMB(N2)
  E-CeN0+KeMB=HMB(N0)
  E-CfN0+ChML=HMB(N8)
  E-CfN0+CeMB=HMB(N6)

  ——————-

  E-CgN0+EeML=HMB(N4)
  E-CgN0+EgMB=HMB(N8)
  E-CiN0+KhN0=HMB(N1)
  E-CgML+EhML=HMB(N4)
  E-CdMB+KhN0=HMB(N0)
  E-CfMB+EeN0=HMB(N4)
  E-KfN0+EaN0=HMB(N2)
  E-KjN0+EhN0=HMB(N4)
  E-KhMB+EjML=HMB(N3)
  E-AaiX+ChMB=HMB(N7)

  E-CaiX+EbML=HMB(N6)
  E-CaiX+EdMB=HMB(N4)
  E-CeiX+KbN0=HMB(N6)
  E-CeiX+EaMB=HMB(N0)
  E-ChiX+CfMB=HMB(N7)
  E-ChiX+KjN0=HMB(N3)
  E-KeiX+KjN0=HMB(N0)
  E-KhiX+AeMB=HMB(N4)
  E-KhiX+EaN0=HMB(N4)
  E-EdiX+EeN0=HMB(N0)

  E-EeiX+KaMB=HMB(N9)
  E-EfiX+AeN0=HMB(N3)
  E-AaiX+CjiX=HMB(N4)
  E-CciX+EaiX=HMB(N4)
  E-KjiX+EeiX=HMB(N8)
  E-AaN0-AcMB=HMB(N7)
  E-AaN0-CcMB=HMB(N0)
  E-AcN0-CgMB=HMB(N4)
  E-AfN0-KeMB=HMB(N3)
  E-AfN0-EaMB=HMB(N0)

 2. sdy

  8709
  5702
  3981
  6950
  1480
  5332
  0202
  5424
  3086
  2557
  0861
  6103
  3186
  2248
  6066
  1127
  8057
  7303
  6155
  0680
  4145
  9029
  0847
  1506
  4424
  4419
  2055
  9443
  2657
  9672
  1687
  3399
  9481
  1577
  6182
  8581
  5337
  7532
  0956
  3769
  1836
  8199
  2765
  9205
  7305
  0424
  8976
  5909
  2164
  5787
  6517
  6882
  4217
  0626
  5852
  7953
  4491
  1565
  8673
  6022
  9772
  8655
  3183
  3220
  4939
  8932
  3791
  1607
  1871
  9033
  7379
  1095
  7623
  1335
  6072
  6507
  5986
  0236
  4553
  6743
  6017
  8053
  8022
  7534
  6019
  2219
  9390
  0557
  4001
  9919
  7912
  9150
  8194
  7948
  5338
  7278
  6258
  3147
  3821
  0317
  2395
  2349
  1001
  7592
  9365
  1671
  7289
  5959
  9426
  8795
  7220
  7444
  5380
  0922
  7892
  7231
  6953
  9373
  3268
  4924

  3268=03 * 12 * 09 * 05 * 01 * 10 * 08 * 02 * 06 * 02 * => SHIO OFF
  3268=06 * 05 * 05 * 04 * 11 * 03 * 02 * 06 * 11 * 04 * => SHIO OFF
  3268=09 * 08 * 01 * 03 * 11 * 01 * 12 * 12 * 03 * 06 * => SHIO OFF
  3268=08 * 11 * 02 * 08 * 03 * 02 * 08 * 03 * 07 * 01 * => SHIO OFF
  3268=09 * 10 * 08 * 01 * 02 * 09 * 12 * 06 * 08 * 08 * => SHIO OFF

  1111 2222 3333 44 55 666 7 8888888 999 00 1111 2222—-4 5 7 8 10

  ——————————————————————

  4924=05 * 01 * 07 * 07 * 09 * 02 * 05 * 01 * 02 * 01 * => SHIO OFF 1
  4924=11 * 01 * 08 * 11 * 05 * 08 * 11 * 02 * 06 * 10 * => SHIO OFF
  4924=12 * 05 * 08 * 05 * 09 * 12 * 01 * 02 * 11 * 12 * => SHIO OFF 1 2
  4924=05 * 08 * 07 * 11 * 10 * 03 * 01 * 04 * 02 * 12 * => SHIO OFF
  4924=05 * 12 * 01 * 05 * 10 * 09 * 12 * 05 * 11 * 01 * => SHIO OFF 12

  11111111 22222 3 x 555555555 6 777 8888 999 00 11111 222222—-1 4 5

  S-CgMB+N0N0=HML(N 9)
  S-AdN0+EaMB=HML(N 8)
  S-AiN0+KhML=HML(N 7)
  S-AiN0+EgN0=HMB(N 4)
  S-AeML+KdMB=HML(N 6)
  S-AeML+EbML=HMB(N 1)
  S-AgML+AiMB=HML(N 0)
  S-AjML+CaN0=HN0(N 9)
  S-AaMB+CbN0=HML(N10)
  S-AhMB+KbML=HN0(N 9)

  S-CfN0+CgMB=HN0(N 9)
  S-ChN0+KcMB=HN0(N 9)
  S-CiN0+KiMB=HMB(N 5)
  S-CjN0+CdML=HML(N 8)
  S-CjN0+KcN0=HMB(N 2)
  S-CcML+EfN0=HN0(N 7)
  S-CeML+EjMB=HN0(N 7)
  S-CgML+CfMB=HMB(N 0)
  S-CbMB+EjML=HMB(N 5)
  S-CcMB+CdMB=HMB(N 1)

  S-KeN0+EfN0=HN0(N 7)
  S-KhML+KbMB=HN0(N 0)
  S-KiML+EcN0=HMB(N 1)
  S-KjML+EhML=HN0(N11)
  S-KhMB+EhML=HMB(N 2)
  S-AjiX+KgML=HMB(N11)
  S-CfiX+KdN0=HN0(N 5)
  S-CiiX+KiN0=HMB(N 9)
  S-KaiX+AjN0=HML(N 9)
  S-KhiX+KjML=HML(N 9)

  S-EaiX+KeMB=HML(N11)
  S-EciX+KeML=HMB(N 7)
  S-EeiX+AiN0=HML(N 0)
  S-AciX+KjiX=HML(N 6)
  S-AcN0-EgN0=HML(N 6)
  S-AfN0-CcN0=HML(N 8)
  S-AiN0-KjML=HML(N 8)
  S-AeML-KcMB=HMB(N 7)
  S-AgML-AhML=HML(N 2)
  S-AiML-KeML=HMB(N 7)

  S-AgMB-EcMB=HN0(N 4)
  S-CjN0-EiML=HMB(N 8)
  S-CaML-KeML=HML(N 8)
  S-CbML-KdN0=HMB(N 9)
  S-CcMB-EhN0=HMB(N 7)
  S-CeMB-KeMB=HML(N 1)
  S-CgMB-KhN0=HMB(N 8)
  S-KjMB-EdML=HN0(N 3)
  S-EcN0-EjN0=HML(N 3)
  S-AciX-AbN0=HN0(N 0)

  ——————–

  4924= 3 * 3 * 2 * 9 * 8 * 7 * 5 * 4 * 2 * 1 * OFF KEPALA 4
  4924= 2 * 1 * 4 * 7 * 9 * 0 * 4 * 2 * 7 * 7 * OFF KEPALA 4770
  4924= 0 * 7 * 3 * 6 * 2 * 6 * 3 * 7 * 6 * 9 * OFF KEPALA 6

  K-AfN0+CgN0=HN0(N6)
  K-AfN0+CgML=HN0(N9)
  K-AfN0+CfMB=HN0(N5)
  K-AhN0+KdN0=HN0(N8)
  K-AhN0+KdML=HN0(N1)
  K-AbML+ChML=HN0(N0)
  K-AcML+CbN0=HN0(N7)
  K-AdML+EiMB=HN0(N9)
  K-AeML+CcML=HN0(N9)
  K-AgML+CeMB=HN0(N4)

  K-AaMB+KiMB=HN0(N1)
  K-AcMB+CjMB=HN0(N2)
  K-AeMB+CcML=HN0(N5)
  K-AhMB+CiN0=HN0(N9)
  K-AjMB+KiMB=HN0(N3)
  K-CbN0+ChN0=HN0(N5)
  K-CdN0+KcN0=HN0(N7)
  K-CdN0+EgML=HN0(N7)
  K-CeN0+KhML=HN0(N2)
  K-CfN0+CcMB=HN0(N9)

  K-ChN0+KgML=HN0(N2)
  K-ChN0+EeN0=HN0(N3)
  K-CjN0+EhMB=HN0(N2)
  K-CcML+KiML=HN0(N0)
  K-CjML+EdMB=HN0(N7)
  K-CcMB+EcML=HN0(N8)
  K-CdMB+KgMB=HN0(N4)
  K-CgMB+KbML=HN0(N4)
  K-KaML+KiML=HN0(N3)
  K-KaML+EdML=HN0(N5)

  ——————-

  4924= 4 * 8 * 8 * 4 * 7 * 4 * 4 * 9 * 7 * 1 * OFF KEPALA
  4924= 2 * 5 * 5 * 5 * 7 * 2 * 6 * 5 * 4 * 3 * OFF KEPALA
  4924= 3 * 4 * 4 * 6 * 0 * 1 * 0 * 1 * 8 * 1 * OFF KEPALA 30

  K-KeML+EdMB=HN0(N6)
  K-KeMB+KfMB=HN0(N5)
  K-EbML+EcMB=HN0(N5)
  K-EfML+EcMB=HN0(N9)
  K-AaiX+CbML=HN0(N2)
  K-AciX+AaMB=HN0(N5)
  K-AgiX+KbML=HN0(N9)
  K-AhiX+KhN0=HN0(N1)
  K-AiiX+EaML=HN0(N8)
  K-AjiX+CiML=HN0(N2)

  K-CaiX+AhML=HN0(N6)
  K-CciX+EbN0=HN0(N8)
  K-CdiX+EhMB=HN0(N2)
  K-ChiX+AeML=HN0(N2)
  K-ChiX+KiMB=HN0(N3)
  K-CiiX+ChMB=HN0(N3)
  K-CjiX+KaN0=HN0(N7)
  K-KbiX+KcML=HN0(N0)
  K-KbiX+KiML=HN0(N6)
  K-KciX+CdML=HN0(N5)

  K-KeiX+KfMB=HN0(N1)
  K-KgiX+KhMB=HN0(N7)
  K-KgiX+EfML=HN0(N1)
  K-KhiX+EhML=HN0(N2)
  K-KiiX+KaML=HN0(N5)
  K-KiiX+KeMB=HN0(N2)
  K-EaiX+EfML=HN0(N5)
  K-EdiX+AgMB=HN0(N4)
  K-EfiX+KaMB=HN0(N4)
  K-EgiX+KeML=HN0(N5)

  ——————-

  4924= 6 * 7 * 8 * 9 * 6 * 5 * 7 * 0 * 2 * 6 * OFF KEPALA
  4924= 6 * 5 * 2 * 9 * 3 * 2 * 8 * 4 * 7 * 1 * OFF KEPALA
  4924= 8 * 3 * 8 * 5 * 4 * 3 * 7 * 4 * 6 * 8 * OFF KEPALA

  K-EiiX+KdML=HN0(N4)
  K-AaiX+N0N0=HN0(N8)
  K-AeiX+KdiX=HN0(N6)
  K-CbiX+KciX=HN0(N0)
  K-AaN0-ChN0=HN0(N5)
  K-AaN0-KeN0=HN0(N4)
  K-AbN0-AgMB=HN0(N2)
  K-AbN0-CiMB=HN0(N8)
  K-AcN0-CfML=HN0(N6)
  K-AdN0-CbMB=HN0(N6)

  K-AiN0-AaML=HN0(N6)
  K-AjN0-KdML=HN0(N0)
  K-AaML-AcMB=HN0(N8)
  K-AaML-AeMB=HN0(N3)
  K-AdML-AgML=HN0(N5)
  K-AdML-CcN0=HN0(N6)
  K-AhML-EaML=HN0(N3)
  K-AjML-EbML=HN0(N3)
  K-AdMB-CdML=HN0(N3)
  K-AdMB-KfMB=HN0(N0)

  K-AeMB-CbN0=HN0(N7)
  K-AhMB-CfML=HN0(N2)
  K-AhMB-KgN0=HN0(N6)
  K-AhMB-EiN0=HN0(N5)
  K-CaN0-CbML=HN0(N0)
  K-CdN0-KiN0=HN0(N8)
  K-CeN0-KgMB=HN0(N3)
  K-CiN0-CiML=HN0(N1)
  K-CaML-ChML=HN0(N4)
  K-CbML-CfML=HN0(N6)

  ——————-

  4924= 2 * 2 * 6 * 7 * 0 * 9 * 2 * 4 * 8 * 4 * OFF KEPALA
  4924= 3 * 0 * 0 * 0 * 5 * 9 * 9 * 5 * 8 * 4 * OFF KEPALA 09
  4924= 2 * 7 * 5 * 8 * 2 * 6 * 0 * 3 * 9 * 2 * OFF KEPALA 2

  K-CbML-KeMB=HN0(N8)
  K-CfML-EfML=HN0(N0)
  K-CgML-KaN0=HN0(N2)
  K-CdMB-KbMB=HN0(N6)
  K-KbN0-KfN0=HN0(N7)
  K-KgN0-EhN0=HN0(N7)
  K-KjN0-EjML=HN0(N1)
  K-KaML-EdN0=HN0(N2)
  K-KhML-EaML=HN0(N4)
  K-KbMB-EgN0=HN0(N4)

  K-KhMB-EjN0=HN0(N3)
  K-KhMB-EcMB=HN0(N1)
  K-EgN0-EfML=HN0(N7)
  K-EiN0-EiML=HN0(N7)
  K-EdML-EgMB=HN0(N3)
  K-AaiX-KaMB=HN0(N6)
  K-AciX-AfML=HN0(N9)
  K-AdiX-CfML=HN0(N3)
  K-AfiX-AbML=HN0(N2)
  K-AhiX-CdMB=HN0(N1)

  K-AhiX-EiML=HN0(N5)
  K-AjiX-EdN0=HN0(N6)
  K-CdiX-KgN0=HN0(N3)
  K-CeiX-AhMB=HN0(N5)
  K-CeiX-EhN0=HN0(N5)
  K-ChiX-AbML=HN0(N6)
  K-CiiX-CdML=HN0(N7)
  K-CiiX-EjN0=HN0(N4)
  K-CiiX-EgML=HN0(N5)
  K-KbiX-ChN0=HN0(N0)

  ——————-

  4924= 0 * 7 * 9 * 3 * 0 * 8 * 8 * 9 * 0 * 0 * OFF KEPALA 0
  4924= 8 * 6 * 7 * 1 * 4 * 1 * 9 * 0 * 4 * 9 * OFF KEPALA
  4924= 6 * 6 * 4 * 0 * 5 * 5 * 5 * 6 * 1 * 7 * OFF KEPALA

  K-KbiX-KfN0=HN0(N2)
  K-KdiX-AbMB=HN0(N8)
  K-KdiX-KjML=HN0(N4)
  K-EbiX-CbN0=HN0(N2)
  K-EciX-AdML=HN0(N9)
  K-EciX-KfML=HN0(N6)
  K-EdiX-KaMB=HN0(N6)
  K-EdiX-EeN0=HN0(N2)
  K-EgiX-ChML=HN0(N9)
  K-AbiX-KfiX=HN0(N6)

  K-CaiX-CeiX=HN0(N5)
  K-EdiX-EiiX=HN0(N5)
  K-AaMB+N0N0=HMB(N3)
  K-CgML+N0N0=HMB(N9)
  K-AbN0+EcMB=HMB(N5)
  K-AbN0+EeMB=HMB(N4)
  K-AcN0+AdML=HMB(N6)
  K-AeN0+CfMB=HMB(N9)
  K-AfN0+KbMB=HMB(N1)
  K-AgN0+EiML=HMB(N8)

  K-AjN0+KdN0=HMB(N7)
  K-AjN0+EhN0=HMB(N5)
  K-AaML+KjML=HMB(N5)
  K-AbML+AeML=HMB(N1)
  K-AcML+KdN0=HMB(N9)
  K-AdML+AbMB=HMB(N2)
  K-AeML+CfMB=HMB(N0)
  K-AfML+CiMB=HMB(N3)
  K-AiML+CcMB=HMB(N6)
  K-AiML+KfML=HMB(N0)

  ——————-

  180 key

  3268= 2 * 0 * 5 * 7 * 2 * 5 * 3 * 4 * 2 * 4 * OFF EKOR
  3268= 7 * 7 * 7 * 1 * 3 * 4 * 0 * 2 * 7 * 8 * OFF EKOR
  3268= 3 * 5 * 0 * 3 * 5 * 1 * 9 * 1 * 9 * 3 * OFF EKOR
  3268= 5 * 5 * 2 * 8 * 6 * 2 * 1 * 8 * 7 * 3 * OFF EKOR
  3268= 5 * 5 * 2 * 8 * 6 * 2 * 1 * 8 * 7 * 3 * OFF EKOR
  3268= 5 * 1 * 6 * 0 * 7 * 4 * 0 * 2 * 7 * 9 * OFF EKOR
  3268= 6 * 4 * 2 * 3 * 0 * 8 * 3 * 8 * 1 * 9 * OFF EKOR
  3268= 1 * 7 * 5 * 6 * 1 * 7 * 3 * 8 * 5 * 1 * OFF EKOR
  3268= 2 * 2 * 7 * 7 * 1 * 3 * 2 * 1 * 9 * 2 * OFF EKOR
  3268= 8 * 9 * 4 * 6 * 1 * 0 * 2 * 8 * 6 * 2 * OFF EKOR
  3268= 4 * 4 * 8 * 6 * 2 * 6 * 4 * 9 * 8 * 4 * OFF EKOR
  3268= 6 * 2 * 9 * 9 * 9 * 6 * 3 * 2 * 6 * 6 * OFF EKOR
  3268= 8 * 6 * 7 * 4 * 1 * 6 * 2 * 0 * 8 * 4 * OFF EKOR
  3268= 4 * 8 * 5 * 4 * 5 * 1 * 9 * 9 * 8 * 5 * OFF EKOR
  3268= 5 * 2 * 5 * 1 * 8 * 9 * 4 * 8 * 2 * 6 * OFF EKOR
  3268= 4 * 5 * 2 * 4 * 2 * 1 * 3 * 6 * 3 * 8 * OFF EKOR
  3268= 9 * 8 * 4 * 2 * 1 * 3 * 7 * 0 * 6 * 6 * OFF EKOR
  3268= 7 * 9 * 2 * 1 * 2 * 9 * 5 * 9 * 7 * 1 * OFF EKOR

  180

  0=9 1=19 2=23 3=14 4=15 5=16 6=15 7=16 8=19 9=12

  ——————————————————-

  4924= 2 * 2 * 1 * 5 * 2 * 3 * 2 * 2 * 7 * 4 * OFF EKOR 24
  4924= 2 * 5 * 3 * 0 * 1 * 4 * 6 * 5 * 6 * 0 * OFF EKOR 4
  4924= 4 * 0 * 9 * 4 * 9 * 6 * 8 * 1 * 8 * 7 * OFF EKOR
  4924= 6 * 4 * 2 * 8 * 2 * 7 * 0 * 4 * 8 * 5 * OFF EKOR 4
  4924= 0 * 8 * 6 * 1 * 4 * 5 * 7 * 8 * 2 * 0 * OFF EKOR 5
  4924= 6 * 9 * 4 * 8 * 5 * 1 * 5 * 7 * 7 * 9 * OFF EKOR
  4924= 0 * 8 * 6 * 1 * 4 * 5 * 7 * 8 * 2 * 0 * OFF EKOR 5
  4924= 6 * 4 * 2 * 8 * 2 * 7 * 0 * 4 * 8 * 5 * OFF EKOR 4
  4924= 7 * 4 * 3 * 6 * 9 * 4 * 1 * 5 * 9 * 9 * OFF EKOR
  4924= 8 * 4 * 8 * 7 * 3 * 5 * 0 * 9 * 9 * 7 * OFF EKOR
  4924= 4 * 0 * 0 * 4 * 2 * 4 * 9 * 6 * 3 * 5 * OFF EKOR 0
  4924= 3 * 0 * 8 * 3 * 5 * 8 * 8 * 0 * 7 * 9 * OFF EKOR 4089
  4924= 5 * 9 * 4 * 2 * 0 * 8 * 2 * 1 * 3 * 9 * OFF EKOR
  4924= 8 * 6 * 1 * 8 * 2 * 8 * 2 * 0 * 6 * 7 * OFF EKOR 78
  4924= 7 * 0 * 5 * 9 * 6 * 8 * 4 * 4 * 6 * 3 * OFF EKOR 79
  4924= 5 * 0 * 7 * 4 * 0 * 3 * 7 * 3 * 1 * 1 * OFF EKOR 7
  4924= 4 * 2 * 0 * 4 * 5 * 7 * 4 * 8 * 8 * 6 * OFF EKOR 44
  4924= 2 * 6 * 2 * 2 * 7 * 0 * 8 * 7 * 3 * 7 * OFF EKOR 2
  4924= 3 * 5 * 6 * 5 * 7 * 8 * 9 * 3 * 3 * 8 * OFF EKOR

  0=21 1=11 2=19 3=14 4=22 5=19 6=17 7=21 8=26 9=13 —48

  E-AiMB+N0N0=HN0(N1)
  E-AaN0+ChML=HN0(N9)
  E-AaN0+EaMB=HN0(N2)
  E-AgN0+KeN0=HN0(N2)
  E-AiN0+EbMB=HN0(N5)
  E-AjN0+KbN0=HN0(N9)
  E-AbML+CcMB=HN0(N4)
  E-AbML+EaMB=HN0(N8)
  E-AeML+KhML=HN0(N0)
  E-AgML+AjML=HN0(N9)

  E-AgML+CbMB=HN0(N5)
  E-AhML+AeMB=HN0(N2)
  E-AiML+CjMB=HN0(N2)
  E-AaMB+CeN0=HN0(N3)
  E-AaMB+EdMB=HN0(N6)
  E-AbMB+KeN0=HN0(N1)
  E-AbMB+EcML=HN0(N8)
  E-AdMB+KcN0=HN0(N6)
  E-AgMB+EeML=HN0(N8)
  E-AiMB+KjN0=HN0(N7)

  E-CaN0+CeN0=HN0(N2)
  E-CaN0+EgMB=HN0(N4)
  E-CbN0+EfMB=HN0(N1)
  E-CdN0+KgN0=HN0(N2)
  E-CdN0+KgMB=HN0(N3)
  E-CeN0+KbMB=HN0(N2)
  E-CeML+CeMB=HN0(N6)
  E-CbMB+KeN0=HN0(N2)
  E-CbMB+KgML=HN0(N6)
  E-CdMB+KeMB=HN0(N4)

  ——————-

  E-AgiX+EjMB=HN0(N2)
  E-AiiX+EcML=HN0(N3)
  E-AiiX+EbMB=HN0(N0)
  E-CaiX+CbN0=HN0(N2)
  E-CbiX+KgN0=HN0(N3)
  E-CeiX+EaML=HN0(N2)
  E-CfiX+KfN0=HN0(N7)
  E-CgiX+AeMB=HN0(N9)
  E-ChiX+AfN0=HN0(N2)
  E-ChiX+EiMB=HN0(N1)

  E-KaMB+EfMB=HN0(N7)
  E-KbMB+EaN0=HN0(N2)
  E-KeMB+EhML=HN0(N5)
  E-KgMB+EbML=HN0(N2)
  E-KgMB+EcML=HN0(N9)
  E-EbN0+EaMB=HN0(N1)
  E-AaiX+AbMB=HN0(N8)
  E-AeiX+CbML=HN0(N1)
  E-AeiX+EjN0=HN0(N0)
  E-AgiX+EaN0=HN0(N1)

  E-CeMB+EjN0=HN0(N0)
  E-CfMB+KcMB=HN0(N8)
  E-CiMB+EhMB=HN0(N0)
  E-CjMB+KaMB=HN0(N5)
  E-KcN0+KgMB=HN0(N1)
  E-KeN0+KbML=HN0(N8)
  E-KiN0+EeMB=HN0(N3)
  E-KjN0+KeMB=HN0(N5)
  E-KaML+KdMB=HN0(N8)
  E-KjML+EiML=HN0(N6)

  E-KaMB+EfMB=HN0(N7)
  E-KbMB+EaN0=HN0(N2)
  E-KeMB+EhML=HN0(N5)
  E-KgMB+EbML=HN0(N2)
  E-KgMB+EcML=HN0(N9)
  E-EbN0+EaMB=HN0(N1)
  E-AaiX+AbMB=HN0(N8)
  E-AeiX+CbML=HN0(N1)
  E-AeiX+EjN0=HN0(N0)
  E-AgiX+EaN0=HN0(N1)

  E-AgiX+EjMB=HN0(N2)
  E-AiiX+EcML=HN0(N3)
  E-AiiX+EbMB=HN0(N0)
  E-CaiX+CbN0=HN0(N2)
  E-CbiX+KgN0=HN0(N3)
  E-CeiX+EaML=HN0(N2)
  E-CfiX+KfN0=HN0(N7)
  E-CgiX+AeMB=HN0(N9)
  E-ChiX+AfN0=HN0(N2)
  E-ChiX+EiMB=HN0(N1)

  ——————-

  E-CjiX+AeML=HN0(N5)
  E-KbiX+CdN0=HN0(N3)
  E-KdiX+CaN0=HN0(N4)
  E-KdiX+CiMB=HN0(N1)
  E-KeiX+CeN0=HN0(N8)
  E-KeiX+KcN0=HN0(N8)
  E-KfiX+CdML=HN0(N0)
  E-KfiX+EcMB=HN0(N1)
  E-KjiX+KbMB=HN0(N0)
  E-KjiX+EbML=HN0(N8)

  E-EaiX+EjML=HN0(N7)
  E-EbiX+EgMB=HN0(N5)
  E-EdiX+AjN0=HN0(N2)
  E-EdiX+CdN0=HN0(N9)
  E-EeiX+KiN0=HN0(N2)
  E-EfiX+CiML=HN0(N0)
  E-EjiX+AfMB=HN0(N4)
  E-EjiX+KgML=HN0(N8)
  E-AaiX+AdiX=HN0(N8)
  E-AeiX+CciX=HN0(N6)

  E-CdiX+KbiX=HN0(N9)
  E-CgiX+CjiX=HN0(N8)
  E-CgiX+EciX=HN0(N7)
  E-ChiX+EeiX=HN0(N9)
  E-AbN0-AdN0=HN0(N9)
  E-AdN0-AfN0=HN0(N3)
  E-AeN0-CaN0=HN0(N7)
  E-AgN0-EeN0=HN0(N5)
  E-AiN0-AfML=HN0(N0)
  E-AaML-EdML=HN0(N4)

  ——————-

  E-AcML-AhML=HN0(N9)
  E-AcML-CdN0=HN0(N7)
  E-AdML-KbN0=HN0(N5)
  E-AdML-EcML=HN0(N2)
  E-AeML-EjN0=HN0(N1)
  E-AgML-EeMB=HN0(N2)
  E-AiML-AgMB=HN0(N4)
  E-AjML-EiML=HN0(N7)
  E-AbMB-EiMB=HN0(N3)
  E-AdMB-EdML=HN0(N3)

  E-CbN0-EdN0=HN0(N4)
  E-CcN0-KfMB=HN0(N9)
  E-CeN0-EjML=HN0(N3)
  E-CeN0-EhMB=HN0(N6)
  E-CaML-EcN0=HN0(N7)
  E-CbML-EjN0=HN0(N3)
  E-CeML-CjML=HN0(N2)
  E-CeML-EbMB=HN0(N6)
  E-ChML-KhN0=HN0(N3)
  E-CiML-CaMB=HN0(N5)

  E-CiML-CgMB=HN0(N4)
  E-CiML-KgML=HN0(N4)
  E-CaMB-EhMB=HN0(N6)
  E-CcMB-KgML=HN0(N4)
  E-CdMB-EfML=HN0(N0)
  E-ChMB-EaN0=HN0(N3)
  E-KcN0-EaN0=HN0(N9)
  E-KdN0-EhML=HN0(N6)
  E-KeN0-EhN0=HN0(N3)
  E-KeN0-EaMB=HN0(N5)

  ——————-

  E-KfN0-KgML=HN0(N3)
  E-KhN0-KcML=HN0(N6)
  E-KiN0-EgML=HN0(N4)
  E-KbMB-EdML=HN0(N3)
  E-KcMB-EhN0=HN0(N5)
  E-EcML-EbMB=HN0(N0)
  E-EhML-EhMB=HN0(N7)
  E-EjML-EjMB=HN0(N7)
  E-EaMB-EhMB=HN0(N3)
  E-EfMB-EgMB=HN0(N3)

  E-AgiX-AhMB=HN0(N4)
  E-AhiX-KhML=HN0(N7)
  E-AiiX-KcN0=HN0(N2)
  E-CbiX-EhN0=HN0(N7)
  E-CciX-CiN0=HN0(N6)
  E-CciX-EcN0=HN0(N8)
  E-CgiX-AfMB=HN0(N4)
  E-CjiX-EhN0=HN0(N6)
  E-KaiX-AfN0=HN0(N1)
  E-KbiX-EdML=HN0(N4)

  E-KciX-AiMB=HN0(N3)
  E-KciX-CfN0=HN0(N6)
  E-KciX-EcMB=HN0(N3)
  E-KeiX-KeMB=HN0(N3)
  E-KfiX-EiN0=HN0(N5)
  E-KhiX-KgML=HN0(N5)
  E-KhiX-KdMB=HN0(N3)
  E-EbiX-EhMB=HN0(N3)
  E-EciX-EeML=HN0(N0)
  E-EdiX-KeMB=HN0(N5)

  E-EgiX-ChN0=HN0(N8)
  E-CaiX-KbiX=HN0(N3)
  E-KciX-EfiX=HN0(N7)
  E-AiN0+N0N0=HMB(N1)
  E-AaN0+KcML=HMB(N7)
  E-AbN0+EbN0=HMB(N4)
  E-AdN0+AeMB=HMB(N7)
  E-AiN0+EdN0=HMB(N0)
  E-AiN0+EeN0=HMB(N3)
  E-AiN0+EdML=HMB(N5)

  E-AaML+ChMB=HMB(N2)
  E-AcML+KcMB=HMB(N4)
  E-AcML+KdMB=HMB(N9)
  E-AeML+CcMB=HMB(N0)
  E-AgML+CeMB=HMB(N6)
  E-AgML+EbN0=HMB(N5)
  E-AiML+CgN0=HMB(N4)
  E-AiML+KfMB=HMB(N2)
  E-AiML+KiMB=HMB(N0)
  E-AjML+CaML=HMB(N1)

  1. bos shio off sidney selasa yang mana bos

 3. hk

  8242
  2942
  7566
  0199
  1052
  6233
  6612
  0599
  9514
  9147
  7521
  6546
  5012
  3515
  4531
  1655
  3228
  9778
  8971
  0067
  5554
  2308
  0855
  0445
  2232
  8589
  3032
  6277
  9688
  6432
  7438
  0044
  9677
  2261
  5086
  6555
  1585
  8836
  0006
  7828
  6684
  0209
  4584
  1645
  5376
  2316
  8092
  1162
  5675
  9389
  7499
  3296
  9479
  5297
  2635
  9876
  3374
  0180
  2597
  9539
  4609
  0167
  8378
  0157
  7127
  4567
  3467
  5455
  8779
  2867
  8902
  3099
  1726
  2140
  7764
  9069
  1323
  6188
  3950
  1471
  0151
  7753
  3841
  8288
  0635
  6783
  9961
  0431
  3157
  7807
  0052
  3028
  4273
  2925
  3181
  7062
  6167
  3904
  8948
  4713
  2447
  4535
  8220
  1853
  1952
  0456
  8276
  8620
  5446
  4348
  9943
  6813
  6504
  6720
  2184
  9423
  9319
  3188
  3347
  1364
  4307
  8752
  6361
  1722
  2327
  1474
  7567
  7103
  6126
  1399

  1399=10 * 04 * 01 * 01 * 01 * 12 * 10 * 03 * => SHIO OFF 12
  1399=07 * 06 * 05 * 12 * 08 * 12 * 03 * 05 * 08 * 06 * => SHIO OFF 5
  1399=12 * 10 * 08 * 10 * 09 * 08 * 06 * 04 * 10 * 10 * => SHIO OFF 4
  1399=06 * 11 * 01 * 11 * 07 * 01 * 06 * 06 * 11 * 02 * => SHIO OFF 6 11
  1399=02 * 04 * 03 * 10 * 12 * 09 * 10 * 03 * 01 * 03 * => SHIO OFF 3 12

  1111 22 3333 444 55 6666 77 8888 99 0000000 111 2222—10-12-4-3

  S-AgN0+AfML=HMB(N 8)
  S-AdML+AfMB=HMB(N 9)
  S-AdML+CaMB=HN0(N 9)
  S-AjML+AeMB=HN0(N 8)
  S-AdMB+CgML=HMB(N 9)
  S-AfMB+ChML=HML(N10)
  S-CbN0+KcML=HN0(N 8)
  S-CdN0+EjMB=HML(N 6)

  S-CbML+EfMB=HML(N 7)
  S-CgMB+EcMB=HML(N 6)
  S-CiMB+EhMB=HN0(N 9)
  S-KbMB+EcML=HMB(N 8)
  S-KdMB+EjML=HMB(N 6)
  S-AaiX+AcMB=HMB(N11)
  S-AciX+EfN0=HMB(N 0)
  S-AeiX+AgN0=HML(N 1)
  S-AeiX+EgN0=HMB(N 8)
  S-CciX+EfML=HMB(N11)

  S-CfiX+EeML=HML(N 3)
  S-KaiX+AbN0=HML(N10)
  S-KbiX+EdMB=HML(N 5)
  S-KjiX+KjML=HML(N 1)
  S-EdiX+EbN0=HMB(N 9)
  S-EeiX+KiN0=HML(N 6)
  S-AaiX+AhiX=HMB(N 5)
  S-CbiX+EgiX=HN0(N 0)
  S-AbN0-AfML=HN0(N 9)
  S-AbN0-CiML=HML(N 5)

  S-AhN0-EfN0=HML(N 6)
  S-AaML-AgML=HML(N10)
  S-AbMB-EdML=HMB(N 7)
  S-AdMB-EfML=HN0(N 8)
  S-AfMB-EaML=HN0(N 7)
  S-CcN0-CdMB=HN0(N10)
  S-CiN0-CdML=HN0(N 1)
  S-CdML-KfN0=HML(N 5)
  S-CfML-KjMB=HML(N10)
  S-KjN0-KgMB=HML(N 5)

  S-KeML-EjMB=HML(N 6)
  S-EcN0-EdMB=HML(N11)
  S-EfML-EgMB=HML(N10)
  S-AeiX-EfML=HML(N 5)
  S-AeiX-EdMB=HML(N10)
  S-AfiX-AcN0=HN0(N 9)
  S-CaiX-CiML=HN0(N 6)
  S-CciX-EgN0=HN0(N11)
  S-CfiX-AgML=HML(N10)
  S-CjiX-KgMB=HML(N10)

  1399= 7 * 5 * 5 * 0 * 4 * 6 * 2 * 3 * 0 * 1 * OFF KEPALA 1
  1399= 3 * 8 * 1 * 7 * 2 * 9 * 1 * 5 * 6 * 8 * OFF KEPALA
  1399= 6 * 2 * 4 * 5 * 9 * 4 * 4 * 2 * 5 * 3 * OFF KEPALA 2 4
  1399= 1 * 3 * 3 * 3 * 9 * 1 * 1 * 6 * 2 * 0 * OFF KEPALA 9
  1399= 7 * 4 * 0 * 7 * 6 * 4 * 1 * 1 * 1 * 6 * OFF KEPALA
  1399= 8 * 9 * 4 * 8 * 7 * 5 * 7 * 9 * 8 * 2 * OFF KEPALA 8

  0000 111111111 222222 333333 4444444 555555 666666 777777 88888 99999—

  K-AeN0+CiMB=HN0(N5)
  K-AjN0+CfN0=HN0(N8)
  K-AhML+CiN0=HN0(N8)
  K-AiML+KaN0=HN0(N7)
  K-AbMB+ChMB=HN0(N2)
  K-AeMB+KeML=HN0(N4)
  K-AjMB+KjML=HN0(N6)
  K-CaN0+ChN0=HN0(N7)
  K-CeN0+EjN0=HN0(N8)
  K-ChN0+KeN0=HN0(N0)

  K-CiN0+KaMB=HN0(N2)
  K-CaML+CdMB=HN0(N5)
  K-CaML+EdMB=HN0(N2)
  K-CiML+EhML=HN0(N3)
  K-CeMB+KdMB=HN0(N5)
  K-KaN0+EhML=HN0(N0)
  K-KbN0+KiMB=HN0(N5)
  K-KgN0+EhN0=HN0(N2)
  K-KcML+EbML=HN0(N5)
  K-KgMB+EaMB=HN0(N9)

  K-EdN0+EcML=HN0(N0)
  K-AhiX+EeN0=HN0(N7)
  K-CgiX+CcN0=HN0(N1)
  K-CjiX+EbML=HN0(N7)
  K-KciX+KhML=HN0(N4)
  K-EciX+EhMB=HN0(N8)
  K-EeiX+AhN0=HN0(N8)
  K-AeiX+EaiX=HN0(N1)
  K-CciX+KciX=HN0(N3)
  K-CfiX+CjiX=HN0(N6)

  K-AaN0-CeMB=HN0(N7)
  K-AeML-KhN0=HN0(N7)
  K-AbMB-KcN0=HN0(N1)
  K-AcMB-CbN0=HN0(N3)
  K-AcMB-KbN0=HN0(N8)
  K-CaN0-EaML=HN0(N8)
  K-CbN0-KdMB=HN0(N0)
  K-CiN0-KaML=HN0(N5)
  K-CbML-KcMB=HN0(N4)
  K-CcML-ChML=HN0(N2)

  K-CaMB-KhN0=HN0(N4)
  K-CbMB-KcML=HN0(N8)
  K-KgMB-EiML=HN0(N9)
  K-AdiX-AbN0=HN0(N3)
  K-CbiX-EbN0=HN0(N6)
  K-CciX-KbML=HN0(N3)
  K-CciX-EeML=HN0(N0)
  K-CdiX-CaN0=HN0(N8)
  K-CdiX-KiMB=HN0(N7)
  K-CeiX-CfMB=HN0(N6)

  K-CjiX-ChMB=HN0(N7)
  K-KfiX-AiN0=HN0(N8)
  K-KfiX-KcML=HN0(N8)
  K-EfiX-CeML=HN0(N3)
  K-EjiX-AhMB=HN0(N7)
  K-AbiX-EeiX=HN0(N7)
  K-AeN0+KgN0=HMB(N8)
  K-AfN0+CiN0=HMB(N6)
  K-AaML+EiML=HMB(N4)
  K-AgML+CgML=HMB(N7)

  ——————

  1399= 9 * 3 * 0 * 4 * 8 * 9 * 1 * 6 * 4 * 0 * OFF EKOR 9
  1399= 2 * 6 * 0 * 5 * 0 * 9 * 2 * 2 * 8 * 0 * OFF EKOR
  1399= 3 * 4 * 8 * 5 * 0 * 2 * 6 * 8 * 7 * 2 * OFF EKOR
  1399= 5 * 9 * 6 * 7 * 7 * 4 * 6 * 7 * 3 * 7 * OFF EKOR 57
  1399= 5 * 2 * 2 * 4 * 3 * 9 * 8 * 3 * 1 * 1 * OFF EKOR 2
  1399= 7 * 7 * 6 * 2 * 8 * 4 * 5 * 9 * 3 * 0 * OFF EKOR

  0000000 111 22222222 333333 444444 55555 666666 7777777 8888 99999

  E-AiN0+EaMB=HN0(N7)
  E-AcMB+EbML=HN0(N2)
  E-AeMB+KgMB=HN0(N6)
  E-AhMB+CdMB=HN0(N8)
  E-CfN0+EhML=HN0(N5)
  E-CgN0+KgN0=HN0(N0)
  E-CjML+CcMB=HN0(N5)
  E-CcMB+EbML=HN0(N9)
  E-CeMB+KiMB=HN0(N5)
  E-KcML+KjML=HN0(N8)

  E-KdML+EbMB=HN0(N0)
  E-KiMB+EjN0=HN0(N4)
  E-EcMB+EdMB=HN0(N9)
  E-EcMB+EiMB=HN0(N9)
  E-AdiX+KjN0=HN0(N8)
  E-AeiX+CbMB=HN0(N5)
  E-AfiX+EaML=HN0(N8)
  E-AgiX+CeML=HN0(N8)
  E-AhiX+EgML=HN0(N2)
  E-AiiX+CaN0=HN0(N4)

  E-AjiX+CcMB=HN0(N6)
  E-CgiX+AjMB=HN0(N7)
  E-ChiX+CjN0=HN0(N6)
  E-KaiX+CeN0=HN0(N7)
  E-KbiX+KgML=HN0(N7)
  E-KhiX+AcN0=HN0(N4)
  E-AciX+KciX=HN0(N9)
  E-AfN0-EaN0=HN0(N1)
  E-AgN0-KfMB=HN0(N2)
  E-AgN0-EgMB=HN0(N7)

  E-AjN0-KeML=HN0(N5)
  E-AgML-KjML=HN0(N8)
  E-AjML-EfMB=HN0(N0)
  E-AdMB-CaML=HN0(N0)
  E-AfMB-KhN0=HN0(N7)
  E-AfMB-EaMB=HN0(N1)
  E-ChN0-EcMB=HN0(N0)
  E-CgML-CiMB=HN0(N4)
  E-CgMB-KjN0=HN0(N2)
  E-KcMB-EhML=HN0(N9)

  E-AgiX-KdN0=HN0(N5)
  E-AiiX-AfN0=HN0(N1)
  E-CfiX-CjMB=HN0(N1)
  E-CjiX-EjMB=HN0(N7)
  E-KhiX-CiMB=HN0(N3)
  E-KhiX-EhN0=HN0(N9)
  E-EaiX-EfML=HN0(N8)
  E-EaiX-EhML=HN0(N9)
  E-EhiX-AaN0=HN0(N6)
  E-KgiX-EgiX=HN0(N1)

  E-AdN0+KeML=HMB(N1)
  E-AfN0+KdMB=HMB(N2)
  E-AgN0+AeML=HMB(N9)
  E-AiN0+EeMB=HMB(N7)
  E-AdML+AfMB=HMB(N1)
  E-AdML+AjMB=HMB(N1)
  E-AbMB+EbML=HMB(N9)
  E-AhMB+EiML=HMB(N8)
  E-CgN0+KdML=HMB(N2)
  E-CfML+KjN0=HMB(N0)

 4. bos shio off sidney selasa yang mana bos

 5. 6066
  1127
  8057
  7303
  6155
  0680
  4145
  9029
  0847
  1506
  4424
  4419
  2055
  9443
  2657
  9672
  1687
  3399
  9481
  1577
  6182
  8581
  5337
  7532
  0956
  3769
  1836
  8199
  2765
  9205
  7305
  0424
  8976
  5909
  2164
  5787
  6517
  6882
  4217
  0626
  5852
  7953
  4491
  1565
  8673
  6022
  9772
  8655
  3183
  3220
  4939
  8932
  3791
  1607
  1871
  9033
  7379
  1095
  7623
  1335
  6072
  6507
  5986
  0236
  4553
  6743
  6017
  8053
  8022
  7534
  6019
  2219
  9390
  0557
  4001
  9919
  7912
  9150
  8194
  7948
  5338
  7278
  6258
  3147
  3821
  0317
  2395
  2349
  1001
  7592
  9365
  1671
  7289
  5959
  9426
  8795
  7220
  7444
  5380
  0922
  7892
  7231
  6953
  9373
  3268
  4924
  6146
  4510
  7866
  5271

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco